La oss oppdatere og vedlikeholde nettsiden, slik at du kan bruke tiden mer effektivt i din bedirft.
Med en fullt oppdatert nettside kan du stolt vise frem denne.

Standard pakke

SIKKER DRIFT
* Oppdatering av rammeverk
* Oppdatering av funksjoner
* Sikkerhetskopi og backup
* Beskyttelse mot spam og hackerangrep

kr. 549,-

pr. mnd

Premium pakke

SIKKER DRIFT
* Oppdatering av rammeverk
* Oppdatering av funksjoner
* Sikkerhetskopi og backup
* Beskyttelse mot spam og hackerangrep
ENDRINGER
* Publisering av nytt innhold
* Endringer på eksisterende innhold
* Opptil 2 timer pr kunde pr mnd

kr. 1.140,-

pr mnd